Na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas zaciągania kredytu?

Na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas zaciągania kredytu?

Oprocentowanie
Ten parametr jest szczególnie ważny, ponieważ ma on kluczowy wpływ na wysokość kolejnych rat kredytu. Na oprocentowanie składają się: stopy procentowe wyznaczane przez Radę Polityki Pieniężnej oraz marża banku. Warto zwrócić na ten drugi element, ponieważ, w przeciwieństwie do odgórnie narzuconych stóp procentowych, jest on ustalany przez bank. Właśnie dlatego marża decyduje o konkurencyjności ofert.

Ukryte opłaty
Banki, oprócz podstawowej raty, często wymagają od nas ponoszenia dodatkowych kosztów, takich jak np. ubezpieczenie na życie lub od ryzyka utraty pracy. Aby ustrzec się przed należnościami zawartymi w umowie „małym drukiem”, należy dokładnie zapoznać się z jej treścią lub poprosić o pomoc eksperta. Brak znajomości wszystkich opłat nie pozwala na obiektywne porównywanie ofert różnych banków.

Prowizja od udzielenia kredytu
Jest to kwota pobierana przez bank przy zawieraniu kredytu. Zazwyczaj stanowi ona określony procent wartości kredytu. W niektórych przypadkach banki pozwalają na jej skredytowanie, jednak nie zawsze tak jest. Warto wiedzieć, że przy ofertach typu „O% prowizji” często, zamiast jednorazowej opłaty przed uruchomieniem kredytu, pojawia się comiesięczna opłata z tytułu ubezpieczenia. W celu wybrania najbardziej korzystnej spośród ofert, należy rozważyć wszystkie te czynniki.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego
Przy zakupie nieruchomości banki kredytują obecnie maksymalnie 90% wartości transakcji. Często gdy wkład kredytobiorcy jest mniejszy niż 20% tej kwoty, jest on zobowiązany do zapłaty dodatkowego ubezpieczenia. Ubezpieczenie to ustalane jest przez różne banki na różnych warunkach. Warto dokładnie zapoznać się z zasadami, według których jest ono obliczane, aby uniknąć niepotrzebnych nakładów finansowych.

Ubezpieczenie kredytu do momentu ustanowienia hipoteki
W przypadku kredytu hipotecznego bardzo istotna jest kwestia ubezpieczenia, które kredytobiorca zobowiązany jest płacić do momentu uzyskania wpisu w księdze wieczystej. Spotyka się wiele różnych sposobów obliczania wysokości tego zobowiązania, które w znaczącym stopniu mogą wpływać na wysokość rat. Kwestia ta jest szczególnie ważna przy inwestycjach deweloperskich, ponieważ w ich przypadku uzyskanie wpisu może zająć wiele miesięcy.

Wycena nieruchomości
Wykonanie profesjonalnej wyceny nieruchomości jest niezwykle istotne, ponieważ ma ona duży wpływ na wysokość innych opłat, takich jak marża czy prowizja. Istnieją dwa sposoby jej dokonywania – przez pracownika banku lub niezależnego rzeczoznawcę. Wybór korzystniejszej opcji powinien być dokładnie przemyślany lub skonsultowany z doświadczonym doradcą. Warto pamiętać, że uzyskanie wyceny nie zawsze musi wiązać się z dodatkowymi kosztami dla kredytobiorcy.

Dodatkowe należności w przypadku wcześniejszej spłaty
Zdarza się, że korzystna sytuacja finansowa pozwala nam na wcześniejszą spłatę zobowiązań wobec banku. Należy jednak mieć świadomość, że większość banków w takiej sytuacji obciąży nas dodatkowymi kosztami. Mogą być one naliczane np. tytułem prowizji od nadpłaconego kapitału lub opłaty za aneks do umowy kredytowej.

Raty równe lub malejące
Banki zazwyczaj pozwalają nam wybrać pomiędzy ratami równymi a malejącymi. Obie opcje mają swoje wady i zalety, dlatego ich wybór powinien być poprzedzony dokładnym zapoznaniem się z warunkami spłat oraz rzetelnym określeniem naszych zdolności finansowych.

Okres spłaty kredytu
Dobranie długości trwania kredytu jest jedną z najważniejszych kwestii podczas zawierania umowy z bankiem. Mniejsza ilość rat wiąże się oczywiście z mniejszą sumą odsetek, jednak wymaga znacznie większej dyscypliny finansowej. Decyzja o długości trwania kredytu nie może być podejmowana pochopnie, ponieważ jej skutki mają znaczący wpływ na komfort obsługiwania zaciągniętych zobowiązań.

Czas rozpatrywania wniosku
Decydując się na zaciągnięcie kredytu w wielu przypadkach trzeba się uzbroić w cierpliwość. Stosy dokumentów, zawiłe procedury i skrupulatność banków potrafią wydłużać ten proces w „nieskończoność”. Aby uchronić się przed niepotrzebnymi nakładami czasu, warto zapoznać się z ofertami różnych banków. Czasami nieco droższe oferty, mogą zaoszczędzić wiele naszego cennego czasu.